نوشته شده توسط : mirmasa

 


راهنمای نرم افزار کنترل کارگاه (نگارش یک)

 

هدف این نرم افزار تهیه گزار ش های مورد نیاز کارگاه در بسته های زمانی (روزانه ، ماهانه ، سالانه و ...) است.

لازمه ی رسیدن به این هدف وارد کردن اطلاعات اتفاقاتی است (مصالح وارد شده به کارگاه ، نیروی انسانی فعال در کارگاه ، ماشین آلات فعال در کارگاه ، هرینه ها و ...) که در کارگاه رخ می دهد.

 

نحوه نصب و راه اندازی :

1-      CD  را درون درایو قرار دهید.

2-     صفحه نصب به صورت خودکار ظاهر خواهد شد. (در صورتی که ظاهر نشد از روی CD فایل AutoRun.exe را اجرا کنید)

3-     برای نصب برنامه یک بار روی دکمه نصب تدکار کلیک کنید.

4-     برای نصب کلید سخت افزاری یک بار روی دکمه نصب کلید سخت افزاری کلیک کنید.

تذکر مهم : قبل از نصب بر روی سیستم عامل Windows Vista مراحل زیر را انجام دهید.

1-      لطفا در START منوی Control Panel را باز کنید

روی ویندوز ویستا


1-      در پنجره Control Panel گزینه User Accounts and Family Safety  را کلیک کنید

 

2-      پس از کلیک بر روی گزینه User Accounts and Family Safety گزینه User Accounts  را کلیک کنید

نصب و ادامه نصب روی ویستا


 

Backup & Recovery :

منظور از Backup تهیه نسخه پشتبان از آخرین وضعیت اطلاعات موجود در نر م افزار می باشد.

تذکر بسیار مهم : دقت کنید که همیشه از اطلاعات خود Backup تهیه کرده و آن را برروی CD یا DVD یا  Flash Memory نگهداری کنید.

تذکر بسیار مهم : قبل از نصب ویندوز حتما از اطلاعات خود Backup تهیه کنید.

BALOCH CIVIL SOCIETY

:: بازدید از این مطلب : 488
|
امتیاز مطلب : 178
|
تعداد امتیازدهندگان : 50
|
مجموع امتیاز : 50
تاریخ انتشار : 18 مرداد 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : mirmasa

نمودار پیشرفت فیزیکی پروژه  S Curve :

برای اینکه نرم افزار تدبیر کنترل کارگاه بتواند نمودار پیشرفت فیزیکی پروژه را رسم کند و آن را با برنامه ای که قرار است پروژه مطابق آن انجام شود مقایسه کند شما باید دو دسته اطلاعات را به سیستم بدهید.

دسته اول : برنامه

1-      تاریخ شروع به کار پروژه

2-      فهرست فعالیت های پروژه (کارهایی که قرار است انجام شود) شامل :

عنوان فعالیت

درصد پیشرفت پروژه با اتمام این فعالیت

تاریخ اتمام این فعالیت مطابق پیش بینی شما

تذکر 1 : دقت کنید که یک پروژه فقط یک برنامه میتواند داشته باشد.

تذکر 2 : دقت کنید که جمع درصد پیشرفت ها در این قسمت باید 100 باشد.

تذکر 3 : دقت کنید که تاریخ اتمام هیچ کدام از فعالیت ها نباید کوچکتر از تاریخ شروع به کار باشد.

دسته دوم : پیشرفت

منظور از پیشرفت وضعیت هر فعالیت (درصد پیشرفت هر فعالیت) در یک مقطع زمانی است.

در این قسمت شما فقط پروژه را انتخاب می کنید و تاریخ آن مقطع زمانی را مشخص می کنید.

نرم افزار به صورت خودکار فعالیت هایی که در برنامه برای آن پروژه تعریف شده است را برای شما فهرست می کند

شما فقط کافی است ستون درصد پیشرفت تا امروز را پر کنید.

تذکر 1 : اگر اولین باری است که پیشرفت را برای پروژه وارد می کنید سیستم به صورت خودکار مقادیر این ستون را با عدد صفر پر می کند. اما اگر قبلا سند پیشرفت برای این پروژه ثبت کرده باشید سیستم به صورت هوشمند آخرین درصد پیشرفت هر فعالیت را از آخرین سند آورده و در ستون درصد پیشرفت تا امروز پر می کند.شما کافی است قضاوت خود از پیشرفت هر فعالیت را در این ستون وارد کنید.

گزارش های مرتبط با این بخش:

S Curve

BALOCH CIVIL SOCIETY

:: بازدید از این مطلب : 996
|
امتیاز مطلب : 165
|
تعداد امتیازدهندگان : 45
|
مجموع امتیاز : 45
تاریخ انتشار : 17 مرداد 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : mirmasa

مکاتبات روزانه :

این بخش از نرم افزار ابزاری جهت ثبت اطلاعات مکاتبات کارگاهی (به صورت روزانه)

برای ورود اطلاعات مکاتبات روزانه کارگاه از صفحه اصلی روی دکمه مکاتبات روزانه کلیک کنید.

روی دکمه جدید کلیک کنید.

تاریخ روز از تاریخ  سیستم برداشته می شود اما در صورت نیاز قابل تغییر است

دقت کنید که فرمت ورود اطاعات به صورت دو رقم روز / دو رقم ماه / دو رقم سال   می باشد.

برای اتنخاب پروژه روی دکمه             کلیک کنید.

اطلاعات مکاتبات روزانه کارگاه را وارد کنید.

برای برداشتن موضوع مکاتبه از جدول روی ستون موضوع کلیک کنید به گونه ای که  دکمه         ظاهر شود

اگر روی این دکمه کلیک کنید می توانید موضوع مکاتبه را از جدول زیر انتخاب کنید.

گزارش های مرتبط با این بخش:

گزارش روزانه

مکاتبات

BALOCH CIVIL SOCIETY

:: بازدید از این مطلب : 570
|
امتیاز مطلب : 157
|
تعداد امتیازدهندگان : 46
|
مجموع امتیاز : 46
تاریخ انتشار : 16 مرداد 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : mirmasa

هزینه ها :

این بخش از نرم افزار ابزاری جهت ثبت اطلاعات هزینه های انجام شده در کارگاه و ریز سند های پرداخت مرتبط با هر ردیف هزینه (به صورت روزانه)

برای ورود اطلاعات هزینه های انجام شده در کارگاه از صفحه اصلی روی دکمه هزینه ها کلیک کنید.

روی دکمه جدید کلیک کنید.

تاریخ روز از تاریخ  سیستم برداشته می شود اما در صورت نیاز قابل تغییر است

دقت کنید که فرمت ورود اطاعات به صورت دو رقم روز / دو رقم ماه / دو رقم سال   می باشد.

رای اتنخاب پروژه روی دکمه             کلیک کنید.

اطلاعات فعالیت های انجام شده در کارگاه را (جدول بالایی) وارد کنید.

رای برداشتن اطلاعات عنوان هزینه و مرکز هزینه از جدول روی ستون عنوان هزینه کلیک کنید به گونه ای که  دکمه         ظاهر شود

اگر روی این دکمه کلیک کنید می توانید اطلاعات فعالیت ها را از جدول انتخاب کنید

اطلاعات ریز سندهای پرداخت مرتبط با هر ردیف هزینه را (جدول پایینی) وارد کنید.

دقت کنید که در جدول بالایی ردیف صحیح انتخاب شده باشد.

گزارش های مرتبط با این بخش:

نمودار هزینه ها

هزینه ها

BALOCH CIVIL SOCIETY

:: بازدید از این مطلب : 476
|
امتیاز مطلب : 130
|
تعداد امتیازدهندگان : 39
|
مجموع امتیاز : 39
تاریخ انتشار : 16 مرداد 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : mirmasa

فعالیت های روزانه :

این بخش از نرم افزار ابزاری جهت ثبت اطلاعات فعالیت های انجام شده در کارگاه و منابع مصرفی مرتبط با هر فعالیت

(به صورت روزانه)

برای ورود اطلاعات فعالیت های انجام شده در کارگاه از صفحه اصلی روی دکمه فعالیت روزانه کلیک کنید.

روی دکمه جدید کلیک کنید.

تاریخ روز از تاریخ  سیستم برداشته می شود اما در صورت نیاز قابل تغییر است

دقت کنید که فرمت ورود اطاعات به صورت دو رقم روز / دو رقم ماه / دو رقم سال   می باشد.

برای اتنخاب پروژه روی دکمه             کلیک کنید.

اطلاعات فعالیت های انجام شده در کارگاه را (جدول بالایی) وارد کنید

BALOCH CIVIL SOCIETY

:: بازدید از این مطلب : 455
|
امتیاز مطلب : 98
|
تعداد امتیازدهندگان : 29
|
مجموع امتیاز : 29
تاریخ انتشار : 16 مرداد 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : mirmasa

این بخش از نرم افزار ابزاری جهت ثبت اطلاعات مصالح ورودی به کارگاه (به صورت روزانه)

برای ورود اطلاعات مصالح ورودی به کارگاه از صفحه اصلی روی مصالح کلیک کنید.

روی دکمه جدید کلیک کنید.


BALOCH CIVIL SOCIETY

:: بازدید از این مطلب : 452
|
امتیاز مطلب : 110
|
تعداد امتیازدهندگان : 32
|
مجموع امتیاز : 32
تاریخ انتشار : 16 مرداد 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : mirmasa

 

ماشین آلات و ابزار :

این بخش از نرم افزار ابزاری جهت ثبت اطلاعات ماشین آلات و ابزارهای فعال در کارگاه (به صورت روزانه)

برای ورود اطلاعات ماشین آلات و ابزار فعال درکارگاه از صفحه اصلی روی دکمه ماشین آلات و ابزار کلیک کنید.

روی دکمه جدید کلیک کنید.

تاریخ روز از تاریخ  سیستم برداشته می شود اما در صورت نیاز قابل تغییر است

دقت کنید که فرمت ورود اطاعات به صورت دو رقم روز / دو رقم ماه / دو رقم سال   می باشد.

برای اتنخاب پروژه روی دکمه             کلیک کنید.

اطلاعات ماشین آلات و ابزار فعال در کارگاه را وارد کنید.

برای برداشتن اطلاعات ماشین ها از جدول روی ستون شرح / عنوان کلیک کنید به گونه ای که  دکمه         ظاهر شود

اگر روی این دکمه کلیک کنید می توانید اطلاعات ماشین ها را از جدول زیر انتخاب کنید.

ماشین آلات

گزارش های مرتبط با این بخش:

گزارش روزانه

ماشین آلات

 

BALOCH CIVIL SOCIETY

:: بازدید از این مطلب : 436
|
امتیاز مطلب : 86
|
تعداد امتیازدهندگان : 26
|
مجموع امتیاز : 26
تاریخ انتشار : 16 مرداد 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : mirmasa


ابتدا ایجاد پیمان

 

پیمان :

                برای تعریف پروژه جدید روی دکمه پیمان کلیک کنید.

            با زدن دکمه جدید یک صفحه خالی برای ورود اطلاعات برای شما مهیا می شود.   

·         دقت کنید که فقط فیلد نام پروژه الزامی است

بعد از اینکه اطلاعات پروژه را تکمیل کردید روی دکمه ثبت کلیک کنید.


BALOCH CIVIL SOCIETY

:: بازدید از این مطلب : 4517
|
امتیاز مطلب : 105
|
تعداد امتیازدهندگان : 30
|
مجموع امتیاز : 30
تاریخ انتشار : 16 مرداد 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : mirmasa

فزایش روز افزون جمعیت و نیاز به فضاهای مسکونی، اداری، ورزشی، آموزشی و... امری عادی واجتناب ناپذیر میباشد.   در این راستا ساخت و سازها، عملیات ساختمانی که به صورت ساخت اولیه، مرمت، بازسازی موقت، بازسازی کامل بناها انجام میگیرد نیازمند علم و دانش فنی، مصالح استاندارد، اکیپ اجرائی ماهر و تخصص، آگاهی و شناخت بروز افراد شاغل در بخش ساختمان است.
با توجه به اینکه بتن، مصالح مناسبی برای امر ساخت و ساز بوده و اهمیت بسیار بالایی دارد. شرایط تولید، مواد اولیه، مواد ثانویه و مواد مضاف بتن و مهمتر از همه سیمان و جایگزین های مناسب برای آن در تولید بتن بایستی مورد مطالعه کاملاً علمی، فنی و مهندسی قرار گیرد، تا هم از نظر بهبود مشخصات بتن و افزایش مقاومت آن پیشرفت هایی حاصل شود، هم از نظر اقتصادی در هزینه ها صرفه جویی گردد    یکی از بهترین راهکارهای موجود، یافتن جایگزینهای مناسب برای سیمان مصرفی در بتن است و در این زمینه استفاده از منابع و مصالح طبیعی با حفظ محیط زیست و منابع ارزشمند کشور ایده بسیار کارآمد و پرثمری میباشد.

 

چنانچه تولید سیمان با شرایط فوق گامی در جهت پیشرفت جامعه بحساب می آید، استفاده و بکارگیری آگاهانه و بجا از آن  توسط مهندسین و افراد شاغل در بخش ساخت و ساز کشور نتایج مطلوب تری بدست می آورد.

 

سیمان پرتلند - مواد پوزولانی - بتن - مقاومت و دوام

 

سیمان پرتلند پوزولانی و ارزیابی واکنش زائی

 

سیمان پرتلند پوزولانی معمولی، مخلوطی است از حداقل 5 و حداکثر 15 درصد پوزولان طبیعی و دست کم 85 درصد کلینکر یا سیمان پرتلند با نرمی مشخص که در مجاورت آب به صورت جسم چسبنده‏ای در کارهای ساختمانی مصرف می‏گردد. این سیمان با نماد " پ پ " نشان داده میشود.

 

پوزولان یک ماده طبیعی یا مصنوعی حاوی سیلیس فعال یا سیلیس آلومیناتی است که به تنهایی ارزش چسبندگی ندارد، ولی بصورت پودر شده و درحضوررطوبت و در دمای معمولی با هیدراکسید کلسیم واکنش شیمیائی حاصل  کرده و ترکیباتی را که خواص چسبندگی دارد، بوجود می آورد. ماده پوزولانی بایستی بصورت آسیاب شده باشد تا درحضور آب با آهک، سیلیکاتهای کلسیم پایدار با خواص چسبندگی ایجاد کند.

 

مواد پوزولانی از خاکستر آتشفشانی غیربلورین- پوزلانی اصلی - پودرسنگ، سنگهای رسی و چرتهای اوپالینی، خاک دیاتومه ای کلسینه شده، خاک رس پخته شده، خاکستر بادی و دوده سیلیسی و غیره  بدست می آید.

 

جهت ارزیابی درجه فعالیت واکنش زائی مواد پورولانی با سیمان، آئین نامه  ASTM.C- 618-78 سنجش ضریب فعالیت پوزولانی را توصیه می نماید که این  ضریب از تعیین مقاومت مخلوطها با جایگزین نمودن مقدار معینی از سیمان با مواد پوزولانی بدست می آید.

 

مقایسه مقاومت

 

روند توسعه مقاومت سیمان پرتلند پوزولانی به درجه فعال بودن پوزولان و نسبت سیمان پرتلند در مخلوط بستگی دارد. در سیمان پرتلند پوزولانی   هیدراسیون بکندی انجام  و حرارت هیدراسیون  کمتر دارد  و برای بتن های حجیم مناسب است.  مقاومت اولیه بتن حاوی سیمانی که بخشی از آن با مواد پوزولانی جاگزین شده  باشد، کمتر از مقاومت مربوطه بتن حاوی سیمان خالص است  و نیاز به یک عمل آوری و مراقبت  نسبتا" طولانی دارد ولی مقاومت نهائی آن تقربیا" با مقاومت سیمان پرتلند خالص یکسان و بلکه قدری بیشتر است.

 

مشخصات و خواص سیمان پرتلند پوزولانی

 

آئین نامه  ASTM. C595-79  سیمان پرتلند پوزولانی را بعنوان نوع IP برای کاربردهای عمومی ساختمانهای بتنی و نوع P را برای مصرف در مواردیکه مقاومت اولیه زیاد مواد نیاز نباشد مانند پایه های پل، سد ها، و شالوده های تکی توصیف نموده است.

 

چگالی سیمان پرتلند عموما" حدود 15/3 است و چگالی سیمانهای پرتلند پوزولانی حدود 9/2 میباشد. چگالی سیمان، که با روش ASTM. C188 تعیین میشود، نشانگر کیفیت سیمان نیست و عمدتا" در محاسبات مربوط به تعیین نسبت اجزای مخلوط بتن بکارمی آیند.

سیمان پرتلند پوزولانی معمولی در حال حاضر با کیفیتی مطلوب و خواص مناسب با مشخصات برتر از شاخص های مطرح در استاندارد ملی ایران به شماره 3432 به صورت انبوه در کارخانجات سیمان کشورتولید می گردد. این نوع سیمان حاوی  حداکثر 15% پوزولان طبیعی بوده و از خواص ویژه و کاربردی متنوعی برخوردار می باشد.

 

از خواص ویژه آن به موارد ذیل اشاره می شود.

- در طی زمان وجود پوزولان باعث جذبCa(OH)2 آزاد شده از فازهای سیمان شده و از افزایش پوکی و تخلخل تدریجی بتن می کاهد.
- این نوع سیمان ها ضد سولفات اصلاح شده می باشند.
- بتن این نوع سیمانها آب بیشتر در خود نگهداشته و آب انداختگی کمتری از خود نشان می دهند.
- مصرف این سیمان در هوای گرم و مرطوب، مطلوب می باشد.
- در بتن ریزی در شرایط آب و هوای سرد به خاطر ویژگی حرارت هیدراتاسیون کمتر، باید بتن تازه در برابر یخ زدن محافظت شود تا نتیجه ایده آل حاصل گردد و قالب برداری دیرتر انجام گیرد.
- دوام و پایایی بتن ساخته شده با سیمان پوزولانی در برابر محیط های خورنده و آبهای شور نسبت به سیمان های معمولی بیشتر است.
- میزان حرارت هیدراتاسیون این نوع سیمان نسبت به سیمانهای معمولی پایین تر بوده و در بتن ریزیهای نسبتاً حجیم کاربرد دارند.
- در مواقعی که شن و ماسه مصرفی استعداد واکنش خطرناک قلیایی ـ سیلیکاتی را داشته باشند تاحد زیادی از تشکیل این واکنش خطرناک بین سنگدانه و قلیایی های سیمان جلوگیری می کند.
- به خاطر ویژگی حرارت هیدراتاسیون پایین و ماهیت پوزولان این نوع سیمان دیرگیر بوده و می باید مدت بیشتری بعد از بتن ریزی نگهداری شود تا نتیجه ایده آل حاصل گردد.
- در مواقعی که برای ساخت قطعات پیش ساخته مانند موزائیک و بلوک استفاده می شود بایستی به علت دیرگیر بودن این سیمان مدت نگهداری آن طولانی تر باشد.
- در عملیات بتن ریزی در دمای کمتر از شش درجه سانتیگراد بایستی از مواد افزودنی مناسب استفاده شود.

 

مقایسه مشخصات شیمیایی سیمان پرتلند پوزولانی استاندارد های ملی ایران و  AST

 

 

پارامتر

 

مقدار در استاندارد ملی ایران 3432(درصد)

 

مقدار در استاندارد آمریکا ASTM C595-79 (درصد)

 

Mgo

 

حداکثر 5

 

حداکثر 5

 

SO3

 

حداکثر 4

 

حداکثر 4

 

افت حرارتی

 

حداکثر 5

 

حداکثر 5

 

یون کلر

 

حداکثر 1/0

 

ــــ

 

مقایسه مشخصات فیزیکی سیمان پرتلند پوزولانی استاندارد های ملی ایران و  ASTM

 

 

پارامتر

 

مقدار در استاندارد ملی ایران 3432

 

مقدار در استاندارد آمریکا ASTM C595-79

 

سطح مخصوص 

 

3000

 

ــــ

 

انبساط اتوکلاو (%)

 

حداکثر 5/0

 

حداکثر 8/0

 

زمان گیرش اولیه (دقیقه)

 

حداقل 60

 

حداقل 45

 

زمان گیرش نهایی (دقیقه)

 

حداکثر 420

 

حداکثر 420

 

مقاومت فشاری 3روزه

 

حداقل 100

 

حداقل 125

 

مقاومت فشاری 7روزه

 

حداقل 175

 

حداقل 193

 

مقاومت فشاری 28روزه

 

حداقل 300

 

حداقل 241

 

حرارت هیدراتاسیون در سن 7 روزه

 

حرارت هیدراتاسیون در سن 28روزه

 

حداکثر 70

 

حداکثر 80

 

حداکثر 70

 

حداکثر 80

 

مقدار پوزولان (درصد)

 

15-5

 

 

 

 

 

سیمان پرتلند پوزولانی ویژه

 

سیمان پرتلند پوزولانی ویژه طبق استاندارد ملی ایران به شماره 3432  دارای 15 تا 40 درصد مواد پوزولانی می باشد. کاربرد این مقدار پوزولان خواص بسیار مطلوبی به این سیمان می دهد که کاربردهای ویژه ای را برای آن ایجاد می نماید. این سیمان با نماد " پ پ و " نشان داده میشود  این سیمان دارای کاربرد گسترده به سبب خواص برتر ذیل می باشد :
1- دوام و پایداری بتن حاصل در محیط هایی با خورندگی زیاد حاوی غلظت بالای کلر و سولفات بسیار مطلوب می باشد.
2-  به سبب حرارت هیدراتاسیون اولیه کم دارای کاربرد گسترده ای در بتن ریزیهای حجیم می باشد.
3 ـ Ca(OH)2 سبب جذب نسبتاً کامل حاصل ازهیدراتاسیون وحذف نسبتاً کامل تخلخل بتن میگردد.
4 ـ قابلیت مصرف بسیار گسترده در مواردی دارد که شن و ماسه مستعد ایجاد واکنش سیلیکاتی ـ قلیائی دارند و انجام این واکنشها را به شدت محدود می کند.

 

 5  ـ این نوع سیمان ها قابلیت مصرف بالائی در محیط های بسیار گرم و مرطوب دارند و نیاز به خنک سازی و کاهش درجه حرارت بتن و صرف هزینه زیاد در این مورد برای بتنهای ساخته شده از این سیمانها وجود ندارد.
6  ـ با توجه به ماهیت پوزولان و حرارت هیدراتاسیون کم در مورد کاربرد این سیمانها در هوای سرد و مصارف معمولی باید زمان بیشتری را برای نگهداری بتن صرف نمود.

 

مشخصات شیمیایی سیمان پرتلند پوزولانی ویژه

 

 


مشخصه شیمیایی الزامی


معیار استاندارملی به شماره 3432 برای سیمان پوزولانی ویژه (درصد)


Mgo 


SO3 


افت حرارتی 


یون کلر 


حداکثر 6


حداکثر 4


حداکثر 5


حداکثر 1/0

 

 


مشخصه فیزیکی الزامی


معیار استاندارملی به شماره 3432 برای سیمان پوزولانی ویژه


سطح مخصوص


3200


انبساط اتوکلاو (%)


حداکثر 5/0


زمان گیرش اولیه (دقیقه)


حداقل 45


زمان گیرش نهایی (دقیقه)


حداکثر 420


مقاومت فشاری 3روزه


ـــــ


مقاومت فشاری 7روزه


حداقل 150


مقاومت فشاری 28روزه


حداقل 275


مقدار پوزولان (%)


40-16


حرارت هیدراتاسیون در سن 3 روزه


_


حرارت هیدراتاسیون در سن 7 روزه


60


حرارت هیدراتاسیون در سن 28 روزه


70

 

تعیین میزان پوزولان در سیمان پوزولانی

 

برای تعیین پوزولان موجود در سیمان پوزولانی نخست باید مقدار CaO در نمونه مورد نظر تعیین شود و سپس با استفاده از فرمول زیر میزان پوزولان موجود در نمونه محاسبه گردد.

 

در این معادله فرض بر آن است که مقدار CaO کلینکر سیمان پرتلند مورد مصرف در تولید سیمان پوزولانی 65 درصد می‏باشد و نمونه افت حرارتی نداشته باشد.  در معادله بالا :

 

 P : درصد پوزولان در سیمان پوزولانی

 

 Cpz : درصد CaO در سیمان پوزولانی ( پس از کسر مقدار CaO موجود در سولفات کلسیم )

 

 S : 7/1 برابر میزان سولفات کلسیم در سیمان

 

 Cp : مقدار درصد CaO در پوزولان ( با فرض 5 درصد )یادآوری - تعیین میزان پوزولان در سیمان پوزولانی اختیاری بوده و بنا به درخواست مصرف کننده باید توسط تولیدکننده انجام پذیرفته و گزارش شود.

BALOCH CIVIL SOCIETY

:: بازدید از این مطلب : 735
|
امتیاز مطلب : 404
|
تعداد امتیازدهندگان : 336
|
مجموع امتیاز : 336
تاریخ انتشار : 15 مرداد 1389 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد